Lista učesnika / Participants list Pecka Rock Climbing Festival 2012

 

Red. br. Ime i prezime Pol Grad Država
1 Nenad Matić m Novi Sad Srbija
2 Nikola Rili  m Beograd Srbija
3 Matej Trbara m Zagreb  Hrvatska
4 Ognjen Lakić m Banja Luka BiH
5 Jack Brabban m Newcastel England
6 Mirella Bajrić ž Sarajevo BiH
7 Boško Dević m Beograd Srbija
8 David Clark m Breda Holland
9 Igor Vukić m Banja Luka BiH 
10 Ljubiša Sajić m Gradiška  BiH
11 Snježana Ivetić ž Banja Luka  BiH
12 Igor Čolić m Banja Luka BiH
13 Vesna Zarić ž Banja Luka BiH
14 Nenad Adamović m Prijedor BiH
15 Ranko Bojić m Banja Luka BiH
16 Nebojša Šljukić m Banja Luka BiH
17 Marija Duvnjak ž Banja Luka BiH
18 Gojko Kizić m Banja Luka BiH
19 Dženan Hozić m Banja Luka  BiH
20 Boris Radulović  m Banja Luka BiH
21 Мiloš Cukavac  m Beograd  Srbija
22  Danilo Jovanović m Beograd Srbija
23 Vuk Rokvić  m Beograd  Srbija
24 Žarko Jevremović  Beograd  Srbija 
25 Miloš Dimić  Beograd  Srbija 
26  Filip Robertson  Beograd  Srbija 
27 Mira Dedijer ž Banja Luka BiH
28 Jelena Jakovljević ž  Beograd Srbija
29 Boris Đukić m Prijedor  BiH
30 Aleksandar Prodan m Prijedor BiH
31 Vladan Panić m Prijedor BiH
32 Nina Vuleta  ž Banja Luka BiH
33 Miloš Romčević m Beograd Srbija
34 Mario Špoljar m Beograd Srbija
35 Žarko Mrčarica m Beograd Srbija
36 Vedran Ugljen m Mostar BiH
37 Damir Ugljen m Mostar BiH
38 Klara Lopez ž Mostar BiH
39 Martina Martić ž Mostar BiH
40 Dejan Kosančić m Mostar BiH
41 Salih Mulaosmanović m Sarajevo  BiH
42 Maja Hodžić ž Mostar BiH
43 Jaso Elezović m Mostar BiH
44 Marko Obradović m Beograd Srbija
45 Dino Mažar m Banja Luka BiH
Last modified on četvrtak, 17 maj 2012 17:37